Till startsidan

Välkommen till eBlomlådan 3.0!

eBlomlådan är verktyget för utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling i kommunen. Med hjälp av eBlomlådan kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för lokala prioriteringar. Verktyget är framtaget av SKL i samarbete med kommunrepresentanter med erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

eBlomlådan är kostnadsfritt att använda. Den som vill kan skapa ett konto och göra en utvärdering av kommunen. Genom att skapa en kommunbehörighet och publicera kommunens resultat ni också till en nationell sammanställning för dialog, kunskapsutbyte samt till SKL:s övergripande analyser och rapporter.
 

Tre steg

eBlomlådan består av tre steg: värdera, analysera, jämför. I det första steget fyller ni i indikatorerna och kan se resultatet växa fram i eBlomlådan. När värderingen är gjord, genereras en analysbild som fungerar som ett underlag för vidare diskussion och prioriteringar. I det tredje steget kan kommunen publicera sina resultat, ta del av hur andra kommuner svarat och jämföra sitt resultat med en nationell sammanställning.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var kommunen befinner sig i sin digitaliseringsutveckling. Resultatet är avsett som ett underlag och stöd för prioriteringar och uppföljning, men är också ett tillfälle för dialog och erfarenhetsutbyte inom kommunen. eBlomlådan är fungerar också som ett komplement och stöd i kommunens egna kvalitetsarbete.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner