Till startsidan

Äldre & personer i behov av omsorg

Privatpersoner kan via digital tjänst göra en kvalitetsjämförelse av särskilda boenden inom kommunen.

Privatpersoner kan via digital tjänst göra en kvalitetsjämförelse av utförare av hemtjänst inom kommunen.

Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om stöd från äldreomsorgen.

Privatpersoner kan som anhörig via digital tjänst ta del av genomförda aktiviteter och information ifrån äldreomsorgen.

Privatpersoner har tillgång till digital journal med samordnad vårdplanering.

Privatpersoner erbjuds digitala trygghetslarm med obruten digital larmkedja.

Privatpersoner erbjuds omsorg med stöd av välfärdteknik (t.ex. tillsyn via kamera, sensorer och/eller robotar).

Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen (t.ex. försörjningsstöd).

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner