Till startsidan

Tekniska förutsättningar

Kommunen har kvalitetsmål för leverans av IT.

Kommunens verksamheter kan följa upp sina kostnader för IT och leverans av IT.

Kommunen har en samordnad funktion för säker inloggning som möjliggör två-faktorsautentisering.

Kommunen har en funktion för digital signering/underskrift.

Kommunen kravställer tillgänglighet i sin webbutveckling (t.ex. WCAG 2.0).

Kommunen samverkar med andra kommuner och/eller landsting kring gemensam IT-drift och förvaltning.

Kommunens IT-miljö är dokumenterad.

Kommunen erbjuder öppet och trådlöst internet i alla sina verksamheter.

Kommunen har en utvecklingsplan för IT-miljön i syfte att möta verksamhetens behov.

Kommunen arbetar aktivt med förvaltning av it-system (t.ex. PM3).

Kommunens digitala tjänster kan användas på mobila plattformar med bibehållen funktionalitet.

Kommunen har funktioner för att digitalt hantera små och stora betalströmmar (t.ex. e-faktura, kortbetalning).

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner