Till startsidan

Barn & Elever

Privatpersoner kan via en digital tjänst göra en samlad kvalitetsjämförelse av kommunens förskolor och skolor.

Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka och få besked om antagning till kommunens förskolor och skolor.

Privatpersoner kan via digital tjänst samlat ta del av information och kommunicera med skola (t.ex. kring dokumentation, bedömning, utvecklingsplaner, schema).

Privatpersoner kan via digital tjänst samlat meddela och ändra behov som rör förskola och skola (t.ex. kring frånvaro, vistelsetid, skolskjuts, ledighetsansökan).

Elever ges förutsättningar för att använda digital teknik och digitala lärresurser i sitt lärande.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner