Till startsidan

Företagare

Företagare kan via sammanhållen digital tjänst få information om att starta och driva företag samt söka olika tillstånd kopplat till sin verksamhet (t.ex. via tillståndsguide).

Företagare kan via digital tjänst ansöka om olika serveringstillstånd.

Företagare kan via digital tjänst registrera livsmedelsverksamhet.

Företagare kan via digital tjänst anmäla om hälsoskyddslokaler.

Företagare kan via digital tjänst anmäla om miljöfarlig verksamhet.

Företagare kan via digital tjänst eller kalendarium se när olika tillstånd gå ut och få notifiering om att åtgärd behövs.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner