Till startsidan

Boende & Trafikanter

Privatpersoner och företagare kan via digital tjänst ansöka om bygglov.

Privatpersoner och företagare kan via digital tjänst beställa nybyggnadskarta.

Privatpersoner och företagare kan via digital tjänst ansöka om grävningstillstånd.

Privatpersoner kan via digital tjänst ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Privatpersoner kan via digital tjänst delge information och söka tillstånd som rör boendet (t.ex. sophantering, installationer i hemmet, parkering).

Privatpersoner kan via digital tjänst anmäla, ändra behov av och följa upp sin sophantering.

Privatpersoner kan via digital tillgänglighetsguide se den fysiska tillgängligheten i de offentliga lokalerna i kommunen.

Privatpersoner kan via digital tjänst lämna synpunkter på samhällsbyggandet i kommunen.

Privatpersoner kan via digital tjänst se status och lämna synpunkter på planerade och pågående ändringar/arbeten inom kommunen (t.ex. parkmiljö, snöröjning, gatuarbeten).

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner