Sveriges Kommuner och Regioner

eBlomlådan avvecklad

Som tidigare har informerats har SKR beslutat att avveckla eBlomlådan.

Intresset för eBlomlådan har svalnat och SKR har inte heller drivit någon vidareutveckling av tjänsten. Under 2021 har SKR fördjupat samarbetet med Göteborgs Universitet och modellen de tagit fram för mätning av digital mognad. Dimios. Med Dimios ser SKR andra möjligheter att följa kommuner och regioners digitala utveckling och vara del i de analyser som forskargruppen gör. Idag använder 120 kommuner Dimios.

Läs gärna mer om det erbjudande SKR och ADDA har tagit fram.

Digital mognad - SKR