Till startsidan

Om eBlomlådan 

Bakgrunden till eBlomlådan kommer från konferensen Offentliga Rummets nätverksdag 2010 då Nacka och Täby tog initiativ till ett nätverk bland IT‐ och utvecklingschefer rörande framgångsrik styrning av IT. Arbetet mynnade ut i en checklista för framgångsrik it-styrning som sedemera blev till eBlomlådan. Nuvarande version av eBlomlådan är den tredje i ordningen.

eBlomlådan, som verktyg för självvärdering, bygger på tre olika nivåer där varje nivå har ett antal indikatorer som ligger till grund för en utvärdering.

  • Digitala välfärdstjänster och självservice

  • Ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling

  • Tekniska förutsättningar

eBlomlådan har kopplingar till SKL:s verktyg LIKA, IT-tempen i skolan och LIKA, IT-tempen för socialtjänsten, samt KLASSA, verktyget för informationsklassning. eBlomlådan och LIKA/KLASSA är tänkt att komplettera varandra genom att eBlomlådan ger överblick och underlag över kommunens övergripande digitaliseringsarbete medan LIKA/KLASSA erbjuder fördjupad mätning och handlingsplan inom respektive verksamhetsområde.

Syfte

eBlomlådan är ett verktyg för att skapa överblick och underlag över kommunens arbete med digital service och verksamhetsutveckling. Syftet är att stödja och driva på en utveckling där digitalisering bidrar till att erbjuda privatpersoner och företag en enklare vardag med bättre service, högre effektivitet och transparens. Med hjälp av detta utvärderingsverktyg kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för lokala prioriteringar. Genom att det också erbjuds möjlighet att jämföra mellan olika kommuner är förhoppningen att bidra till ökat erfarenhetsutbyte.

eBlomlådan är ett levande verktyg och dess innehåll kommer förändras över tid, revideringar sker normalt vartannat år. Lämna gärna synpunkter under fliken Synpunkter och frågor!

eBlomlådans Styrgrupp 2016

Mats Bohman, ordförande (Nacka), Iwona Carlsson (Kungsbacka), Catharina Centerfjäll (Örebro), Evalotta Elnertz (Lund), Marie Larsson (Skellefteå), Hans Lindgren (Botkyrka), Per-Erik Nyström (SKL), Lars Sandström (Umeå), Björn Söderlund (Lidingö).

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner