Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT

eBlomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT, som kan användas av landets kommuner.

eBlomlådan är uppbyggd i tre nivåer och mäter hur kommunen ligger till vad gäller:

  • Digitala välfärdstjänster och självservice
  • Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika indikatorer)
  • IT som möjliggörare
eBlomlådans nivåer och indikatorer har koppling till SKL:s strategi för eSamhället. Läs mer om strategin här.
 

Ny uppmaning för kommuner som inte genomfört eBlomlådan att publicera innan 1 mars!

SKL genomför nu en insamling av faktamaterial och underlag till en fördjupad analys och samlad rapport kring digitaliseringen och dess betydelse för den svenska välfärden. Kommunernas självvärderingar i eBlomlådan utgör ett viktigt underlag till rapporten och till kommande prioriteringar och insatser på nationell nivå.

Under hösten har SKL uppmanat Sveriges kommuner att genomföra eBlomlådan och hittills har 118 kommuner hörsammat uppmaningen. För att kunna få ett så brett underlag som möjligt vill dock SKL uppmuntra fler kommuner att använda sig av verktyget och dela med sig av sina resultat. De kommuner som ännu inte genomfört eBlomlådan ges därför möjligheten att bidra till underlaget genom att göra en självvärdering och publicera sitt resultat innan den 1 mars. Ju fler kommuner som publicerar sina resultat desto bättre blir underlaget.

 

Tyck till om eBlomlådan vidareutveckling!

Vi håller just nu på och tittar på en vidareutveckling av eBlomlådan. Därför vill vi ge dig som användare möjlighet att tycka till om verktyget genom att fylla i formuläret nedan. 

Länk till frågeformulär om eBlomlådan.

Har ni fler tankar, idéer och förslag kring hur eBlomlådan kan bli bättre så tveka inte på att höra av er till per-erik.nystrom@skl.se

 

 
 

Gör din självvärdering och jämför din kommun med andra

Du är välkommen att pröva eBlomlådan och göra en självvärdering av din kommun, men för att kunna spara dina utvärderingar behöver du ett användarkonto.

Du kan skapa ett användarkonto genom att klicka på skapa konto längst upp till höger på sidan. Nätverket välkomnar fler att delta i utvecklandet av eBlomlådan.

Läs mer om eBlomlådan under "Om eBlomlådan".

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

eBlomlådan levererad av