Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT

Ny version av eBlomlådan släpps 20 juni!

Den 20 juni släpps den nya versionen av eBlomlådan - verktyget för mätning och stöd i digitaliseringsarbetet i landets kommuner.  Ni då kunna ta del av uppdaterade indikatorer, nytt utseende och nya analysmöjligheter.

Viktigt! Efter 20 juni går det inte längre att fylla i och publicera värderingar i den nuvarande versionen vilket gör att pågående arbeten behöver avslutas till detta datum. Ni kommer dock fortsatt kunna se era värderingar i nuvarande och äldre versioner och ladda hem dessa i excel-format. Det kommer också fortsatt vara möjligt att se och ladda hem sammanställning av publicerade värderingar i äldre versioner.

eBlomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT, som kan användas av landets kommuner.

eBlomlådan är uppbyggd i tre nivåer och mäter hur kommunen ligger till vad gäller:

  • Digitala välfärdstjänster och självservice
  • Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika indikatorer)
  • IT som möjliggörare
eBlomlådans nivåer och indikatorer har koppling till SKL:s strategi för eSamhället. Läs mer om strategin här.
 

 

 
 

Gör din självvärdering och jämför din kommun med andra

Du är välkommen att pröva eBlomlådan och göra en självvärdering av din kommun, men för att kunna spara dina utvärderingar behöver du ett användarkonto.

Du kan skapa ett användarkonto genom att klicka på skapa konto längst upp till höger på sidan. Nätverket välkomnar fler att delta i utvecklandet av eBlomlådan.

Läs mer om eBlomlådan under "Om eBlomlådan".

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

eBlomlådan levererad av