Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT

eBlomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT, som kan användas av landets kommuner.

eBlomlådan är uppbyggd i tre nivåer och mäter hur kommunen ligger till vad gäller:

  • Digitala välfärdstjänster och självservice
  • Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika indikatorer)
  • IT som möjliggörare
eBlomlådans nivåer och indikatorer har koppling till SKL:s strategi för eSamhället. Läs mer om strategin här.
 

Uppmaning att genomföra och publicera eBlomlådan innan 30 november!

Som ett led i arbetet med att ta fram en fördjupad analys och samlad rapport kring digitaliseringen och dess betydelse för välfärden uppmanar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) landets kommuner att genomföra eBlomlådan och publicera sina resultat senast 30 november. Istället för ett enkätutskick väljer SKL att uppmana kommunerna att publicera i verktyget. Ju fler kommuner som publicerar sina resultat desto bättre blir underlaget. De kommuner som redan genomfört och publicerat en självvärdering ges möjligheten att uppdatera och publicera på nytt innan den 30 november. 
 
För att publicera er självvärdering behöver ni behörighet att publicera för kommunen. Ni kan begära behörighet under fliken Mina utvärderingar. Publicering och jämförelser sker under fliken Mina utvärderingar. Vid frågor om behörighet vänligen kontakta: Per-Erik Nyström, Sveriges Kommuner och Landsting, per-erik.nystrom@skl.se
 
 

Gör din självvärdering och jämför din kommun med andra

Du är välkommen att pröva eBlomlådan och göra en självvärdering av din kommun, men för att kunna spara dina utvärderingar behöver du ett användarkonto.

Du kan skapa ett användarkonto genom att klicka på skapa konto längst upp till höger på sidan. Nätverket välkomnar fler att delta i utvecklandet av eBlomlådan.

Läs mer om eBlomlådan under "Om eBlomlådan".

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

eBlomlådan levererad av