Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT

eBlomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT, som kan användas av landets kommuner.

eBlomlådan är uppbyggd i tre nivåer och mäter hur kommunen ligger till vad gäller:

  • Digitala välfärdstjänster och självservice
  • Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika indikatorer)
  • IT som möjliggörare
eBlomlådans nivåer och indikatorer har koppling till SKL:s strategi för eSamhället. Läs mer om strategin här.
 

Gör din självvärdering och jämför din kommun med andra

Du är välkommen att pröva eBlomlådan och göra en självvärdering av din kommun, men för att kunna spara dina utvärderingar behöver du ett användarkonto.

Du kan skapa ett användarkonto genom att klicka på skapa konto längst upp till höger på sidan. Nätverket välkomnar fler att delta i utvecklandet av eBlomlådan.

  För att kunna jämföra din kommuns resultat med andra kommuner behöver du publicera självvärderingen efter att du har sparat den. Varje kommun har via kommundirektören blivit inbjuden att utse en ansvarig för publicering av utvärderingar som också fått särskilda inloggningsuppgifter. Vi uppmuntrar alla kommuner att publicera och dela med sig av sina resultat. Publicering och jämförelser sker under fliken Mina utvärderingar. Vid frågor om behörighet vänligen kontakta: Åsa Zetterberg, Sveriges Kommuner och Landsting, asa.zetterberg@skl.se
  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

eBlomlådan levererad av