Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT

eBlomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT, som kan användas av landets kommuner.

eBlomlådan är uppbyggd i tre nivåer och mäter hur kommunen ligger till vad gäller:

  • Digitala välfärdstjänster och självservice
  • Verksamhetsutveckling med stöd av IT (allmänna respektive specifika indikatorer)
  • IT som möjliggörare
eBlomlådans nivåer och indikatorer har koppling till SKL:s strategi för eSamhället. Läs mer om strategin här.
 

Använd nya eBlomlådan och bli Sveriges IT-kommun 2015

Anmälan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun sker i år genom att kommunen senast 20 mars genomför nya eBlomlådan (och publicerar sina resultat). Den nya versionen släpptes i maj 2014 och alla kommuner som publicerat i den nya versionen har chans att medverka i Sveriges IT-kommun 2015. Utifrån resultaten i eBlomlådan kommer juryn att välja ut 7-10 kommuner som ges möjlighet att bli nominerade.

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun har delats ut sedan 2001 och tillfaller den kommun som har lyckats bäst med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla kommunen som helhet.

Läs mer om utmärkelsen Sveriges IT-kommun.

Den nya versionen av eBlomlådan innehåller en hel del förbättringar som gör verktyget lättare att överblicka och använda. Nu finns också möjligheten att spara flera publicerade självvärderingar och att se utvärderingar från olika versioner av eBlomlådan. 

 

Gör din självvärdering och jämför din kommun med andra

Du är välkommen att pröva eBlomlådan och göra en självvärdering av din kommun, men för att kunna spara dina utvärderingar behöver du ett användarkonto.

Du kan skapa ett användarkonto genom att klicka på skapa konto längst upp till höger på sidan. Nätverket välkomnar fler att delta i utvecklandet av eBlomlådan.

Läs mer om eBlomlådan under "Om eBlomlådan".

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

eBlomlådan levererad av